Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst The Glass House ten aanzien van de website www.the-glass-house.nl ('de website') op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links en afbeeldingen, zijn eigendom van The Glass House . Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Glass House. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die The Glass House aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Glass House behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.the-glass-house.nl, welke geen eigendom zijn van The Glass House. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. The Glass House aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van The Glass House .

The Glass House sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Kantoorruimte
In dit moderne en markante gebouw kan men ontspannen werken. Er is een centrale ingang met lift en trappenhuis. meer...

Winkelruimte
In dit moderne en markante gebouw zijn de indelingsmogelijkheden legio. Op de begane grond zijn er drie winkelruimtes met een totaal vloeroppervlak van 600 m2. meer...

Bezoekadres
The Glass House
Contactpersoon: Leo Dolle (06 - 539 304 82)
's-Gravenzandeweg 2 (2e etage)
2291 PE Wateringen
E-mail: info@the-glass-house.nl

Contactgegevens voor verhuur
Rijnpoort Makelaars
Contactpersoon: Marc Westland (06 - 546 530 04)
Heulweg 80
2295 KH Kwintsheul
Tel. 0174 - 294 652
E-mail: m.westland@rijnpoort.nl

 
Disclaimer © 2017 The Glass House